geom. Alessia ZAUPA 2018 pubb. 08/01/18
2019 pubb. 04/09/19
2020 pubb 10/09/20
2021 pubb 29/07/21
2022 pubb.01/08/22
geom. Pierangelo SCHIRALLI 2018  pubb. 08/01/18
2019  pubb. 04/09/19
2020  pubb. 10/09/20
2021  pubb. 29/07/21
2022  pubb. 01/08/22
geom. Giovanni CANTELE 2018  pubb. 08/01/18
2019  pubb. 04/09/19
2020  pubb. 09/09/20
2021  pubb. 29/07/21
2022  pubb. 01/08/22
geom. Carlo CARRARO 2018  pubb. 08/01/19
2019  pubb. 04/09/19
2020  pubb. 09/09/20
2021  pubb. 29/07/21
2022  pubb. 01/08/22
geom. Alessandro BENVEGNÙ Consigliere Decaduto
CdA del 25/10/2019
geom. Paola BERTACCO 2018 pubb. 08/01/18
2019 pubb. 04/09/19
2020 pubb. 09/09/20
2021 pubb. 29/07/21
2022 pubb. 01/08/22
geom. Daniele FORTUNA 2018  pubb. 08/01/18
2019  pubb. 04/09/19
2020  pubb. 09/09/20
2021  pubb. 29/07/21
2022  pubb. 01/08/22
geom. Albino GALDEMAN 2018  pubb. 08/01/18
2019  pubb. 04/09/19
2020  pubb. 09/09/20
2021  pubb. 29/07/21
2022 pubb. 01/08/22
geom. Enrico Vittorio GENNARO 2018  pubb. 08/01/18
2019  pubb. 04/09/19
2020  pubb. 09/09/20
2021  pubb. 29/07/21
2022  pubb. 01/08/22
geom. Giacomo MERCADANTE 2018  pubb. 08/01/18
2019  pubb. 30/09/19
2020  pubb. 10/09/20
2021  pubb. 02/08/21
2022  pubb. 01/08/22
geom. Luca MURARO 2018  pubb. 08/01/18
2019  pubb. 04/09/19
2020  pubb. 10/09/20
2021  pubb. 29/07/21
geom. Luca NICHELE 2018  pubb. 08/01/18
2019  pubb. 04/09/19
2020  pubb. 10/09/20
2021  pubb. 29/07/21
2022  pubb.01/08/22
geom. Maria Teresa RENIERO 2018  pubb. 08/01/18
2019  pubb. 10/10/19
2020  pubb. 10/09/20
2021  pubb. 29/07/21
2022  pubb. 01/08/22
geom. Tommaso REPELE 2018  pubb. 08/01/18
2019  pubb. 04/09/19
2020  pubb. 10/09/20
2021  pubb. 29/07/21
2022  pubb. 01/08/22
geom. Serafino ZONCATO N.P.